M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Företagsnyheter

Christian Berner Tech Trade AB (publ) och Remium bjuder in till investerarmöte inför notering

2014-09-08

Christian Berner Tech Trade AB (publ) och Remium har nöjet att bjuda in media, allmänheten i
Sverige och institutionella investerare till informationsmöte inför bolagets planerade notering på
Nasdaq OMX First North, med första handelsdag den 29 september.

Med start måndagen den 8 september erbjuds 3 759 398 nyemitterade aktier med möjlighet till en
övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier. Försäljningspriset är fastställt till 13,30 kronor. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen.
I samband med nyemissionen och den kommande noteringen har Christian Berner Tech Trade och bolagets finansiella rådgivare Remium nöjet att bjuda in till investerarmöte i Stockholm, Malmö och Göteborg. På plats kommer bland andra att finnas bolagets vd Bo Söderqvist och representanter från bolaget samt från Remium. Investerarträffar arrangeras enligt nedan
Stockholm:
• Lunchpresentation, tisdag 9 september, kl. 12.00,
plats: Remium, Kungsgatan 12-14.
• Kvällspresentation, tisdag 9 september, kl. 18.00,
plats: Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23.
• Lunchpresentation, tisdag 16 september, kl. 12.00,
plats: Remium, Kungsgatan 12-14.
Malmö:
• Kvällspresentation, torsdag 11 september, kl. 18.00,
plats: Scandic Triangeln, Triangeln 2.
Göteborg:
• Kvällspresentation, måndag 15 september kl. 18.00,
plats: Elite Plaza, Västra Hamngatan 3.

Erbjudandet i korthet:
• Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
• Erbjudandet omfattar totalt 3 759 398 med möjlighet till en övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier.
• Försäljningspriset är fastställt till 13,30 kronor per aktie.
• Nyemission om 3 759 398 aktier vilket beräknas tillföra Christian Berner 50 miljoner kronor.
• Anmälningsperioden är den 8 september 2014 till och med den 19 september 2014.
• Förväntad första handelsdag på Nasdaq OMX Stockholm är den 29 september 2014.

Finansiell rådgivare: Remium. Sales Agent: Nordnet. Legal Partner: Vinge
För fullständigt prospekt: www.christianberner.com www.remium.com och www.nordnet.se.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 070 18 66 910
e-post: bo.soderqvist@christianberner.com
Johan Strömqvist, Remium, tfn 08-454 32 25, e-post: johan.stromqvist@remium.com

TopContent: Link (7349)
Default.Master