M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Företagsnyheter

Christian Berner AB säkerställer rent dricksvatten till invånarna i Kristianstad kommun

2015-06-30
Christian Berner AB säkerställer rent dricksvatten till invånarna i Kristianstad kommun

Kristianstad kommun installerar UV-aggregat för dricksvattenrening efter att ett flertal invånare i Everöd insjuknat i magsjuka på grund av föroreningar i det kommunala dricksvattnet. Prover tyder på att det är Caliciviruset som spritts i vattnet, alltså vinterkräksjukan, och man har även funnit koliforma bakterier i vattnet.

Tekniken med UV-ljus är väl beprövad och går ut på att utsätta vattnet för ett starkt UVC-ljus som innebär att bakterier, virus och parasiter förlorar sin fortplantningsförmåga. Metoden med UV-ljus är godkänd av Livsmedelsverket som skyddsbarriär på dricksvattenverk och är en mycket säker desinfektionsmetod.

Leveransen består av ett aggregat, typ Spektron 90e, som har ett flöde på 50 m3/h. Aggregatet levereras torsdagen den 2 juli och installation sker omgående. 

Christian Berner AB har valt att fokusera på kostnadseffektiva UV-aggregat med låg energikonsumtion och reducerad miljöpåverkan från tillverkaren Wedeco, Xylem. 

Läs mer om Christian Berners UV-aggregat här

TopContent: Link (7349)
Default.Master