M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Företagsnyheter

Christian Berner AB i samarbete med Jönköping Energi Biogas AB

2015-10-19
Christian Berner AB i samarbete med Jönköping Energi Biogas AB

Teknikföretaget Christian Berner AB levererar ett foder vilket används i skruvtransportörer som matar in matavfall för tillverkning av slurry. Slurryn används vid framställning av biogas. Jönköping Energi Biogas AB har beställt produkten, som bland annat kommer bidra till lägre underhållskostnader. 

Jönköping Energi erbjuder miljövänliga energi- och kommunikationslösningar. Målet för företaget är bland annat att bidra till regionens utveckling och till en långsiktig hållbar miljö. Biogas är ett affärsområde inom Jönköping Energi.

Biogas framställs genom en biologisk behandling av matavfall, som sorterats ut från hushåll och livsmedelsindustrin.

Fodret hjälper till att minska slitage. Vid tillverkning av slurry transporteras materialet framåt i processen med hjälp av archimedesskruvar. För att inte skruvarna ska slita på tråget fodrar man det med en glidyta av plast. Plastens låga friktion medför även en energibesparing.

När Jönköping Energi skulle byta foder på två skruvtransportörer föll valet på en produkt från Christian Berner. Fodret är av konstruktionsplasten ROBALON®, vilket är ett suveränt glid- och slitmaterial med mycket hög slitstyrka och låg friktion. Leveransen omfattar 50 stycken enmeterslängder.

– Robalonfoder klarar Jönköping Energis höga krav avseende enkel montering, lång livslängd och problemfri drift, vilket vi är nöjda med att kunna leverera. Det leder till större säkerhet och minskade underhållskostnader, säger Peter Sundström, Teknisk säljare på Christian Berner AB.

Christian Berner representerar Europas ledande tillverkare av konstruktionsplaster och bevakar ständigt den tekniska utvecklingen i branschen.

– Specifikationen på konstruktionsplast ROBALON® och att fodret var varmformat var avgörande vid val av leverantör. Vi är mycket nöjda och har därför beställt en ny leverans med installation i november, säger Gunnar Holmstedt, affärsområdeschef på Jönköping Energi Biogas AB.


För ytterligare information kontakta:
Peter Sundström, teknisk säljare på Christian Berner AB, tfn +46 (0) 31-336 69 45
E-post: peter.sundstrom@christianberner.com, www.christianberner.se

TopContent: Link (7349)
Default.Master