M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Företagsnyheter

Christian Berner AB förvärvar Fr Ramström Process

2011-09-06

Christian Berner AB förvärvar svenska Fr Ramström Process, ett framgångsrikt handels- och teknikföretag, som marknadsför anläggningar, maskiner och komponenter till den nordiska industrin. Förvärvet utökar Christian Berners produkt- och tjänsteerbjudande inom bland annat processutrustningar. I förvärvet ingår även produktområdet speciallegeringar och titan inom Fr Ramström Transmission AB.

”Förvärvet är strategiskt rätt för båda företagen – kompetensen och sortimenten kompletterar varandra väl vilket kommer att gynna både nya och befintliga kunder – och även ge värdefulla synergieffekter för våra leverantörer. Fr Ramström Process produktportfölj har en attraktiv sammansättning av starka  varumärken, säger Bo Söderqvist, vd för Christian Berner AB och koncernchef för Christian Berner Tech Trade AB.

Fr Ramström Process förstärker bland annat Christian Berners erbjudande inom processutrustning till kunder inom pappers- och cellulosaindustrin. Förvärvet medför nya produktområden, speciallegeringar och högtryckspumpar inom vilket Fr Ramström Process AB har en mycket stark marknadsposition med produkter från bland annat den världsledande producenten Hammelmann.

Förvärvet av Fr Ramström Process är ett led i Christian Berner Tech Trade-koncernens tillväxtstrategi för att befästa positionen bland de ledande familjeägda teknikhandelsföretagen i Norden. ”Affären bidrar till ökad omsättningen med drygt 45 MSEK, räknat på dagens omsättning. På sikt ser vi en potential som är klart större än så. Affären ger oss även en bättre geografisk struktur med förstärkning av vårt kontor i Stockholm och ökad täckning i norra Sverige. På så sätt kommer vi ännu närmare många av våra befintliga och potentiella kunder, vilket skapar nya möjligheter”, konstaterar Bo Söderqvist.

Fr Ramström AB avyttrar Fr Ramström Process för att kunna fokusera ytterligare på vindkraft. ”Jag ser mycket positivt på affären. Verksamheten kommer att passa bra in hos Christian Berner AB. Det är ett familjeföretag med långa affärsrelationer – precis som hos oss. Att ingå i en större företagsgrupp och arbeta med ett bredare produktutbud ger bolaget och medarbetarna nya och positiva möjligheter”, säger Erik Af Ugglas, vd och koncernchef i Fr Ramström AB.

För mer info kontakta:
Bo Söderqvist, vd, Christian Berner AB, tfn: 0701-86 69 10
Erik Af Ugglas, vd och koncernchef, Fr Ramström AB, tfn: 0705-63 69 49

TopContent: Link (7349)
Default.Master