M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Företagsnyheter

Självrensande filter i en ny dimension

2013-08-22
Självrensande filter i en ny dimension

Efter förra årets integrering av A-Filter AB, och med hela personalen ombord i lokalerna i Mölnlycke och Malmö, fortsätter nu Christian Berner AB satsningen på filterteknik. Tillsammans med sin nya  samarbetspartner Lenzing Technik GmbH kan man erbjuda den svenska marknaden självrensande filtersystem ner till 1 micron.

Lenzing med över 7000 anställda har mer än 30 års erfarenhet av filtrering inom många områden,  såsom massa- och pappersindustrin, vattenbehandling och kemiindustrin. Lenzing har ett flertal olika produkter där Optifil är ett nytt helautomatiskt kompakt filtersystem som erbjuder filtrering från 1-100 mikron samtidigt som den klarar höga flöden. Rensning av filtret sker automatiskt genom backspoling av en liten mängd filtrerad vätska vilket gör filtret energisnålt. 

OptiFil filtrerar som ett djupfilter, ytfilter eller kakfilter beroende på förutsättningarna hos användaren. Partiklar av olika storlek fastnar antingen inuti en filterduk eller på ytan i ett gallernät av metall. När  förutbestämd partikelmängd uppnåtts startar en backspolningscykel. Med hjälp av en mindre mängd media rensas filtret under pågående och obruten filtrering.


TopContent: Link (7349)
Default.Master