M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kraft, Värme & Biobränsle

 

Fyllkroppar
Fyllkroppar i metall, plast eller keramik. Används i kolonner för destillation, gasrening i skrubbers, rektifiering, absorption och krackers.

Kolonnbottnar, kolonninredningar, kolonnpackningar
Vi erbjuder ett komplett program för kolonnpackning och kolonninredning i olika keramiska material, plaster och metaller. Inerta kulor. Strukturerade kolonnpackningar i de flesta material.

Turbiner
Industriella gas- och ångturbiner.

Vakuumpumpar
Robusta pumpar där kompressionsvärme kyls bort. Inte känsliga för föroreningar eller vätskor, överensstämmelse med ATEX osv.

Teknisk plast
Högkvalitativa plastmaterial med mycket låg friktion och hög slitstyrka, främst för användning i mekaniska konstruktioner.

Mätinstrument
Programmet omfattar såväl bärbara lätthanterliga instrument för mätningar i fält, som avancerade instrument för laboratorier och onlinemätning i industriella processer.

Högtrycksrengöring
Våra leveranser sträcker sig från kompletta pumpaggregat till tillbehör för industriell rengöring, färgborttagning på plåt och bilning av betong med vatten, till leveranser av processpumpar för injektering och dosering inom petrokemisk industri.

  • Högre effektivitet
  • Renare energi
  • Minskade utsläpp
  • Mindre energianvändning & slitage
  • Säkerhet
  • Alternativa bränslen
TopContent: Industry (8290)
Default.Master