M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

ROBACERAM® Avvattningselement

ROBACERAM® är ett keramiksystem av högsta kvalitet för avvattningselement i moderna pappersmaskiner.

Unik mekanisk låsning mellan keramiksegmenten eliminerar risken för piano-keying. Mycket låg friktion och bästa ytfinish betyder maximal säkerhet och livslängd för viror och filtar. Alla keramikkvaliteter kan levereras. Basskena av pultruderad glasfiberarmerad vinylester. En stor fördel är att ett skadat keramiksegment kan bytas ut, hela listen behöver ej skrotas.

  • Keramik av högsta kvalité
  • Fullkeramik på FRP-skena
  • Kan repareras
  • Skonar viran
  • Ingen pianokeying

Formeringsbord: 1:a suglådan efter inloppslådan där strållandning sker. Ofta bestyckad med en bredare foilslist,150 - 200 mm och flera smalare foilsslister 65 - 90 mm.

Robaceram PXROBACERAM®-PX avvattningselement

Keramik för pappersindustrin - särskilt hårda och mjuka hybridkeramiker för hög påfrestning.

  • Ökad viralivslängd (utmärkt ytkvalitet)
  • Energibesparing (minskad energiförbrukning)
  • Säkerhetskeramik (termiskt chockmotstånd på 700°C)
  • Den mest slitstarka keramiken
TopContent: Industry (8295)
Default.Master