M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

ROBASMART®

ROBASMART - Intelligenta produkter för framtidens papperstillverkning

Relevant mätdata samlas in från slitdelar, som är försedda med inbyggda sensorer. Dessa är kopplade till ett styrsystem på pappersmaskinen i kontrollrummet. Med hjälp av ROBASMART kan maskininställningarna matchas och optimeras manuellt eller helt automatiskt.

Papperskvaliteten förbättras genom högre avvattning, bättre formation, högre styrka och mindre återfuktning.

Om slitdelarna byts ut vid behov kan resurser som fibrer, vatten och energi sparas.

 

 

SmartFoils avvattningselement
SmartTable avvattningselement"SmartFoils" avvattningselement som kan justeras i vinkel liksom i höjd lämpar sig för både höga och låga ytvikter. Du uppnår en formeringsförbättring på ett genomsnitt av 5-10 punkter i indexet och dessutom får man ett stabilare vattenflöde i föravvattningen.

 

 

TopContent: Industry (8295)
Default.Master