M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Spektrofotometrar/Fotometrar

Optiska instrument för mätning av absorption av ljus av given våglängd i färgade lösningar. En ljusstråle med monokromatiskt ljus får passera en kyvett med optiskt plana fönster, i vilken lösningen befinner sig. Det når sedan en ljuskänslig detektor, som mäter ljusintensiteten och jämför den med ljusintensiteten i en likadan kyvett utan det färgade ämnet. Ur förhållandet mellan ljusintensiteterna beräknar man, med kännedom om ämnets ljusabsorberande förmåga, halten av ämnet ifråga.

Två typer av fotometrar används: spektrofotometer och filterfotometer. I spektrofotometern använder man en monokromator (av prismatyp eller gittertyp) för att erhålla steglöst monokromatisktljus  mellan t.ex. 180-1100 nm. I filterfotometrar använder man optiska filter för att erhålla det monokromatiska ljuset.

Säkerhetsdatablad kan erhållas genom att maila till växeln: infose@christianberner.com

produkter (12 st)

TopContent: Industry (8287)
Default.Master