M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

ATR-sonder

ATR betyder "Attenuated Total Reflection". Ljus som passerar från ett material med högt brytningsindex (ATR kristall) till ett material med lägre brytningsindex (lösning) reflekteras vanligtvis helt. Men i praktiken kommer ljuset delvis in i lösningen och kan absorberas. Det reflekterade ljuset är därför försvagat, vilket orsakar en mätbar minskning i utsignalen beroende av lösningens absorbans.

ATR-sonder är lämpliga för situationer vid direkt mätning av kraftigt absorberande lösningar, där inte vanliga sonder kan användas. ATR-sonden 661,812 använder en 3-studs safir ATR kristall, som är direkt nedsänkt i lösningen som skall mätas.

TopContent: Industry (8287)
Default.Master