M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Sonder för små volymer

Dessa mikro-nedsänkningssonder har utvecklats speciellt för mätningar i små volymer. Tack vare sin slanka form, krävs endast en liten mängd provmaterial för en mätning.

Provflödet vid den plats där mätningen äger rum är endast minimalt modifierad på grund av sondens kompakta form. Högkvalitativa belagda speglar, tillsammans med  noggrant optimerad optisk geometri, ser till att dessa sönder har överlägsna överföringsegenskaper.

TopContent: Industry (8287)
Default.Master