M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Ultraminisonder

Typ 661,602-sonden är en ultraminisond med SUPRASIL® 300 kvarts prisma och korrosionsbeständigt titanfat. Den kollimerade ljusstrålen passerar lösningen som skall mätas två gånger.

  • Den separata strålbanan och användningen av en avböjande prisma med två helt reflekterande ytor leder till mycket låga värden för ströljus.
  • Typ 661,622-sonden är en ultraminisond med avtagbara Ijusvägsspetsar. Spetsarna kan enkelt bytas och det är lätt att justera ljusbanan mellan 1 mm och 20 mm.
  • Efter att ha passerat genom lösningen som skall mätas, passerar ljusstrålen genom lösningen en andra gång.
TopContent: Industry (8287)
Default.Master