M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Hofer Hochdrucktechnik GmbH

Hofer är en ledande producent för kolv- och membrankompressorer inom luftgaser och industriella gaser samt högkvalitativa komponenter för kompressorer.
De har även ett omfattande utbud av tjänster genom den certifierade serviceorganisation NEAC Compressor Service.

Hofer Hochdrucktechnik GmbH - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Anders Bergström
031-33 66 916
TopContent: BusinessAreaReference (18555)
Default.Master