M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

John Zink Hamworthy

John Zink logotyp

John Zink erbjuder anläggningar och utrustning för utsläppskontroll och förbränning som utför viktiga funktioner inom världens mest krävande industrier så som kemisk behandling, biobränslen, livsmedelsförädling, massa och papper, avfallshantering m.m. Huvudkontoret i Europa ligger i Luxemburg och här finns också en av förbränningsbranschens största testcenter för forskning och utveckling.

John Zink Hamworthy - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Sohrab Moshiri
08-588 39 425
TopContent: BusinessAreaReference (18555)
Default.Master