M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Koch-Glitsch UK

Koch-Glitsch logotyp

Koch-Glitsch är världsledande inom design och tillverkning av separationsutrustning för masstransport, droppavskiljning och vätske-vätske-extraktion. Oavsett om målet är att spara energi, sänka tryckfallet, öka effektiviteten, öka produktrenheten eller förbättra driftsäkerheten har Koch-Glitsch den kunskap och erfarenhet för att optimera er process. Vid driftstopp kan Koch-Glitsch erbjuda service och utrustning för att få igång er process så snabbt som möjligt.

Koch-Glitsch UK - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Sohrab Moshiri
08-588 39 425

produkter (29 st)

B-ETA RING ® (plast)

Ringpackning i plast. B-eta® Ring™ är en förbättrad CMR-packning. Geometrin med omväxlande längd på "fingrarna" åstadkommer extra droppunkter som är viktiga för massutbytet mellan vätska och gas.

Bärbotten

Varje packad bädd behöver en bärbotten som:

  • Fysiskt bibehåller och stöttar bädden
  • Har en öppen ytarea för att tillåta obegränsat motströmsflöde av vätska och ånga.

CASCADE MINI-RINGS®CMR® (metall)

Packningen tenderar att positioneras med cylinderaxeln vertikalt i kolonnen.

ETAPAK® plast

ETAPAK, Koch-Glitsch 2017

Fyllkropp med stor ytarea som är speciellt designad för biologiska reningssystem.

FLEXIFIBER droppavskiljare

FLEXIFIBER® droppavskiljare samlar upp 99,95% eller mer av submikrona vätskeformiga partiklar, beroende på processparametrar och driftsförhållanden.

FLEXIPAC®HC®

Strukturerade kolonnpackning i de flesta material.

FLEXIRING® / Pallring (metall)

Precis som för Raschig Ring strävar man efter en standardlisering av packningen.

INTALOX®

Strukturerade kolonnpackning i de flesta material.

INTALOX® ULTRA™ (metall)

INTALOX Ultra, Koch-Glitsch

Kapacitetshöjande ringpackning för nya kolonner eller som utbyte vid underhåll.

Mataranordningar

De olika typer av flöden eller inlopp i en kolonn kan vara i form av vätska och ånga eller endast vätska eller ånga. Vi har en mängd olika produkter som är konstruerade för att hantera var och en av dessa.

Stabiliseringsplatta

Fluidisering av dumpad packning (fyllkroppar) kan ske och är svårt att förutsäga. Därför rekommenderas en stabiliseringplatta över bädden. Stabiliseringsplatta för strukturerad packning rekommenderas när det finns risk för förflyttning av packningen vid drift problem.

SUPERFRAC®

Superfrac är en strategisk kolonnbottendesign för både hög kapacitet och väldokumenterad kontakt mellan vätska och ångfas.

Wire Gauze packing (viranätspackning)

Strukturerad packning för höga vakuum, låga vätskeflöden men hög separationsgrad. Speciellt andvändbar inom farmaceptisk industri.

Vätskesamlare

En vätskesamlare förbättrar blandning av kolonnvätskan innan omfördelning samt möjliggör blandning av sidoströmmar till kolonnvätskan.

Ångfördelare

Ångfördelning i en kolonn är viktig för att uppnå en god separation.

B-ETA RING® (metall)

Packningen är en förbättrad CASCADE MINI RING med utökat antal droppunkter.

CASCADE MINI RING® (CMR™) (plast)

Ringpackning i plast. Denna ring har fördelen att orientera sig till största delen med den cylindriska axeln vertikalt. Detta främjar särskilt ett lågt tryckfall över kolonner.

DEMISTER droppavskiljare

Demister™ droppavskiljare samlar i huvudsak 100% av alla vätskepartiklar på 2-5 mikrometer i diameter, beroende på processparametrar och driftsförhållanden.

FLEXICHEVRON droppavskiljare

FLEXICHEVRON® droppavskiljare samlar 100% av alla partiklar större än 8-40 mikron i diameter, beroende på processparametrar och driftsförhållanden.

FLEXIPAC® S

Strukturerade Kolonnpackning i de flesta material.

FLEXIRING® (plast)

Ringpackning i plast. Flexiring® är fortfarande en favorit bland konstruktörer. Det är en plastversion av pallringen (Koch-Glitsch's Flexiring®/Hy-Pak®) som kan användas i korrosiva miljöer.

HY-PAC® (metall)

Packning kännetecknad av hög mekanisk stabilitet, förbättrad kapacitet och minskat tryckfall.

INTALOX® SNOWFLAKE® (plast)

Ringpackning i plast. Intalox® Snowflake® är en typ av fyllkropp med hög kapacitet och effektivitet. Den används med fördel i miljörelaterade applikationer som skrubbrar och avdrivare (stripprar).

INTALOX® även kallad IMTP (metall)

Sedan 1970-talet en av de mest använda ringpackningarna.

Raschig Ring (metall)

Den första standardliserande ringpackningen.

SUPER INTALOX® SADDLES (plast)

Ringpackning i plast. Intalox® Saddles är ett alternativ till keramiska saddlar men med förbättrad prestanda.

ULTRAFRAC®

I Ultra-Frac konceptet skapas genom centrifugalkrafter en intensiv blandning av vätska och ånga.

Vätskefördelare och omfördelare

Vätskefördelare är ofta installerat ovanför varje bädd i packade kolonner för att uppnå en jämn vätskefördelning. Omfördelare mellan bädden möjliggör en förbättrad separation i kolonner.

Vätske-vätske coalescers

Minska storleken på nya kärl - öka kapaciteten i befintliga. När gravitationskrafterna inte ger en effektiv separation av oblandbara vätskor så kan en vätske-vätske coalescer från Koch-Glitsch förbättra separationseffektiviteten avsevärt.

TopContent: BusinessAreaReference (18555)
Default.Master