M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Körting Hannover AG

Ejektorer för vätskor och gaser, kompletta vakuumanläggningar med tub- eller blandkondensorer, ångstrålevärmare för direktvärmning i rörledning eller tank. Kylanläggningar för ångdrift. Venturiskrubber (gastvättar) och droppavskiljare.

Körting Hannover AG - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Anders Bergström
031-33 66 916

Innesäljare/reservdelar

Kerstin Gustafsson
08-588 39 417

produkter (19 st)

TopContent: BusinessAreaReference (18555)
Default.Master