M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

NEA - Neuman & Esser

NEA logotyp

NEUMAN & ESSER GROUP är en ledande producent för kolvkompressorer inom luftgaser och industriella gaser samt högkvalitativa komponenter för kompressorer. De har även ett omfattande utbud av tjänster genom sin egen certifierade serviceorganisation NEAC Compressor Service.

NEA - Neuman & Esser - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Anders Bergström
031-33 66 916

Säljchef

Jan-Erik Larson
08-588 394 63

Innesäljare/reservdelar

Kerstin Gustafsson
08-588 39 417
TopContent: BusinessAreaReference (18555)
Default.Master