M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Hellma

Hellma Analytics - logotyp

Hellma Analytics är marknadsledande inom utveckling och distribution av kyvetter och optiska komponenter för laboratorieutrustning inom modern analysteknik.
De är verksamma inom kemi- och läkemedelsindustri, bioteknik, livsmedelsindustri, hälsovård och miljö över hela världen. Hellma Analytics står för hög kvalitet, pålitlighet och stort kundfokus.

Hellma erbjuder ett brett sortiment av glas- och kvartskyvetter.

Ladda ner broschyr: Produktkatalog, Hellma - 2015

 

Hellma - hemsida
Kontaktpersoner

Innesäljare

Else-Britt Carlsson
031-73 41 314

produkter (29 st)

667-UV sekundär kalibreringsstandard i UV-området

667-UV5 filter holmiumoxid upplöst i perklorsyra lämpar sig för att testa fotometrars våglängdsnoggrannhet både i UV- och i synliga området.

ATR-sonder

ATR-sonder är lämpliga för situationer vid direkt mätning av kraftigt absorberande lösningar, där inte vanliga sonder kan användas.

Dye-laser kyvetter

Dye-laser kyvetter används i en dye-laser för att hålla färgämnet i vilken laserljus produceras. Eftersom det finns i den optiska resonatorn måste kyvetten uppfylla högsta optiska specifikationer.

Flödeskyvetter

Kontinuerlig mätning av absorbans.

Hellmanex rengöringskoncentrat

Hellmanex, Hellma

Rengöringskoncentrat för rengöring av celler och optiska komponenter.

Kyvetter enl TECHNICON metoden

Vår kyvettmodell 179 är en speciell typ av kyvett som används för kontinuerliga flödesmätningar enligt TECHNICON-metoden. Under dessa mätningar är provet i inloppsröret indelad i segment som är åtskilda av luftbubblor och som därför inte kommer i kontakt med varandra.

Kyvetter för HPLC

Dessa kyvetter används i läkemedelsindustrin och i kvalitetskontroll för analys av den temporala upplösningen under utsättningen av en aktiv ingrediens (t.ex. i tabletter: TDA - Tablet Dissolution Analysis).

Kyvetter med magnetomrörare

Användningen av magnetomrörare kräver särskild utformning av kyvetten. Basen, som är gjord av svart kvarts eller glas, är utrustad med en cirkulär hålighet för den magnetiska stången.

Kyvetter med tömning

Sugkyvetter är utformade så att provet som skall analyseras kan införas och sugas ut utan att avlägsna kyvetten från fotometern. Sugkyvetter är utrustade med en avtagbar tratt vars stora öppning ger säker och enkel fyllning.

Mikrokyvetter, ~700 µl

En mikrokyvett har en något mindre volym än den hos en semi-mikrokyvett. Det är antingen en rektangulär kyvett med en inre bredd på upp till 2 mm eller en cylindrisk kyvett med en inre diameter på upp till 5 mm.

Ratiolab® kyvetter

Kvalitetskyvetter från ratiolab® för engångsbruk. Glasklar polystyren (PS) eller i polymetylmetaakrylat (PMMA). Våglängdsområde: 340 till 900 nm (PS) 300 till 900 nm (PMMA).

Sonder för små volymer

Dessa mikro-nedsänkningssonder har utvecklats speciellt för mätningar i små volymer. Tack vare sin slanka form, krävs endast en liten mängd provmaterial för en mätning.

Synligt ljus - Kalibreringsstandard

Kalibreringssetet består av tre grå glasfilter för kontroll av absorbansnoggrannheten och ett holmium oxidglasfilter för kontroll av våglängdsnoggrannheten.

TrayCell - Mikrocell med fiberoptik

TrayCell är en fiberoptisk mikrokyvett. Den är utformad för mätning av DNA / RNA-prover och möjliggör mycket noggrann analys av ytterst små prover med anmärkningsvärd reproducerbarhet.

Ultraminisonder

Typ 661,602-sonden är en ultraminisond med SUPRASIL® 300 kvarts prisma och korrosionsbeständigt titanfat. Den kollimerade ljusstrålen passerar lösningen som skall mätas två gånger.

Aneroba kyvetter

Cellerna i denna serie kan förslutas lufttätt, eller tillåta mätning utan luft. Alla celler i denna grupp har standardyttermått så att de passar in i alla vanliga spektrofotometrar.

Cylindriska kyvetter

En av de viktigaste användningsområdena för cylindriska kyvetter är mätningar av optisk rotation dispersion
i en polarimeter. De kyvetter som används för detta bör vara så fria från dubbelbrytning som möjligt.

Fluorescenssonder

Flourescencesonderna gör det möjligt att mäta fluorescens utanför en fluorimeter, direkt i mediet som undersöks.

Halvmikrokyvetter, ~1400 µl

Halvmikrokyvetter är rektangulära kyvetter med en innerdiameter av 4 mm.

Kvartssonder

Kvartssonder från Hellma har ett sondhuvud som är gjorda av SUPRASIL® 300 kvarts som är fuserad till ett kvartsrör och bildar en läckagesäker tätning.

Kyvetter för extrema temperaturer

Kyvetterna i denna serie är avsedda för tillämpningar där kyvetterna utsätts för extrema temperaturer, tack vare mycket liten värmeutvidningskoefficient av kvarts.

Kyvetter för TDA

Kyvett modell 179 är en speciell typ av kyvetter som används för kontinuerlig flödesmätning enligt TECHNICON-metoden. Under dessa mätningar delas provet i inloppsröret in i segment som är åtskilda av luftbubblor och som därför inte kommer i kontakt med varandra.

Kyvetter med två kammare

Dessa kyvetter används för mätning av en eller två prover tillsammans eller i serie. Skiljeväggen mellan kamrarna mals och poleras på samma sätt som fönstren.

Makrokyvetter, ~3500 µl

Makrokyvetten har blivit standardkyvetten för fotometri. Enligt DIN 58963 är en makrokyvett rektangulär med en inre bredd som är större än 5 mm.

Minisonder

Denna överföringssond har utvecklats för manuell användning i laboratoriet. Tack vare det faktum att den är fixerad med hjälp av en klämring (t.ex. Swagelok ®)  kan sonden installeras permanent för kontinuerlig processövervakning i exempelvis en reaktor.

Sonder för processkontroll

Dessa sonder har ett mätningshuvud i en del gjord av SUPRASIL® 300 kvarts. Genom att använda en helt reflekterande prisma, passerar ljusstrålen endast en gång genom lösningen.

Standardsonder

Standardsonderna är idealiska för laboratoriemätningar. Som med konventionella kyvettmätningar, passerar den kollimerade ljusstrålen endast en gång genom lösningen.

Temperaturkontrollerade kyvetter

Temperaturkontrollerade kyvetter används främst inom klinisk kemi, där det är nödvändigt att bibehålla en specifik och konstant temperatur under mätningen av ett prov.

Ultramikrokyvetter, ~5 - 160 µl

En ultramikrokyvett är en rektangulär kyvett som delas in i olika typer; Ultramikrokyvetter 105,200-105,204 och Ultramikrokyvetter 105,210 och 105,211

TopContent: BusinessAreaReference (17761)
Default.Master