M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Lakos

Lakos

LAKOS är varumärket för de partikelseparatorer som tillverkas av Claude Laval Corporation i Fresno, USA.  (har inget med The DeLaval Separator Company att göra).

En partikelseparator tar effektivt bort partiklar från vätska via centrifugalkraft, partikelns specifika vikt och vätskan densitet är påverkande faktorer för avskiljningen.

Med ett produktprogram som hanterar flöden från 0,7 m3/h upp till 2 895 m3/h per enhet, som dessutom kan kombineras, kan Lakos monteras på de mest krävande applikationer.

Inga rörliga delar, inga utbytesdetaljer, inget underhållsbehov, kontinuerlig filtrering, små eller inga vätskeförluster är argument som talar för LAKOS.

Dessutom är Lakos ett av de minst platskrävande filter som finns i förhållande till det flöde den kan filtrera.

Kyltorn med pumpar, LAKOSMed en Lakos installerad kan du bl.a:

  • Skydda spraymunstycken och ventiler
  • Skydda värmeväxlare
  • Skydda pumpar
  • Rensa och hålla rent i bassänger t.ex. till kyltorn
  • Förfiltrera innan pås och patronfilter

Läs mer om produktprogrammet under respektive produkt nedan.

LAKOS broschyr (eng): Industrial Process Fluids

Lakos - hemsida
Kontaktpersoner

Innesäljare

Else-Britt Carlsson
031-73 41 314
TopContent: BusinessAreaReference (17761)
Default.Master