M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Comcount Ltd

Comcount har en lång erfarenhet av att bygga halv och helutomatiska system för räkning och vägning av alla typer av produkter; Bult, mutter, plast.och gummikomponenter etc. De flesta enheter kan kopplas samman med en Autobagmaskin för automatisk packning.

Comcount producerar det mesta själva och har möjlighet att göra helt kundspecifika lösningar vid behov.

Comcount Ltd - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk innesäljare

Niklas Persson
031-33 66 941

Teknisk försäljning

Peter Nobelius
031-33 66 915
TopContent: BusinessAreaReference (18309)
Default.Master