M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

General System Pack Italia

General System Pack logotyp

För horisontell Flowpack representerar vi GSP från Italien. De är specialiserade på flowpackmaskiner till olika typer av bageri- och matprodukter. Även andra produkter packas i GSP-maskiner. Det är bara fråga om att finna den korrekta lösningen för just er produkt. GSP:s installationsbas består av 1000-tals maskiner över hela världen.

Vertikala eller horisontella Flowpackmaskiner använder normalt en plan film, eventuellt förtryckt, och formar en tub/slang som produkten löpande matas in i. Filmen svetsas i underkant längsgående samt produkten förseglas med roterande profilerade förseglingsbackar och klipps därefter av och produkten glider ut på ett transportband.

Olika optioner kan läggas till maskinerna i varierande grad. För att öka hastigheten kan dubblering eller tredubbling av antalet förseglingsbackar göras (servodrivna roterande förseglingssystem 45-50-55-75 Evo). Beroende på produktens längd kan då ett mycket högt antal produkter packas. För ökad livslängd på produkten, tex genom förändring i påsens atmosfär (borttagande av syre och/eller införande av vatten/alkohol).

Ökad hastighet betyder även att maskinen måste matas kontinuerligt för att få fullt utbyte. Vi har komplett program för automatisera transporten av alla typer av produkter och förpackningsslag.

Impanto saponette, GSP

General System Pack Italia - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk innesäljare

Niklas Persson
031-33 66 941

Teknisk försäljning

Peter Nobelius
031-33 66 915
TopContent: BusinessAreaReference (18309)
Default.Master