M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Sensorex

Sensorex - logotyp

Sensorex
Tillverkare och leverantör av elektroder och sensorer för mätning av pH, Redox,
konduktivitet och löst syre. Bl.a. ingår ett unikt pH/Redox-elektrodsystem serie 8000 med självrengörande planglaselektroder för enkel uppbyggnad av kompletta elektrodarmaturer i olika utföranden.

Sensorex - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Henrik Andersson
031-33 66 925

Teknisk innesäljare

Lars-Erik Langs
0533-137 23
TopContent: BusinessAreaReference (18364)
Default.Master