M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

WTW GmbH, Xylem

Ledande tillverkare av mätinstrument och analysutrustning för lab, fält och online-applikationer. Hanterar alla typer av vattenkvalitetparametrar som exempelvis pH, syre och konduktivitet. Med det flexibla mätsystemet IQ Sensor Net har WTW en ledande ställning för online-mätningar med upp till 20 mätpunkter i samma system.

WTW GmbH, Xylem - hemsida

produkter (40 st)

Analysator för ammonium, nitrat, fosfat och nitrit

Analysatorn är kompletterbar med 3 moduler för ammonium, nitrat, fosfat och nitrit.

Fotometrar för Lab

PhotoLab S6 och PhotoLab S12 är två robusta och lättanvända fotometrar för vattenanalyser på laboratoriet.

Jonselektiv ammoniumsensor till IQ Sensor Net

AmmoLyt®Plus 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. AmmoLyt®Plus 700 IQ är en jonselektiv sensor för onlinemätning av ammonium på industriella och kommunala avloppsreningsverk. Ammoniumsensorn har automatisk störjonskompensation för kalium.

Konduktivitetsensor till IQ Sensor Net

TetraCon® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. TetraCon® 700 IQ mäter konduktivitet online på vattenverk, industriella och kommunala avloppsreningsverk.

Konduktivitetsmätare, Portabla

Portabla konduktivitetsmätare och multiinstrument för fältmätning eller processkontroll.

Multiinstrument för lab

Kombinationsinstrument för mätning av pH, konduktivitet och syre på laboratorier.

Mätsystem IQ Sensor Net för avloppsvatten

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

Onlinemätning - IQ Sensor Net 182

Modulärt system för ett komplett sensornätverk idealisk för olika installationsbehov. Detta är ett kraftfullt system för att kontinuerligt mäta vattenkvalitetsparametrar var som helst i en anläggning för processtyrning.

Optisk syresensor till IQ Sensor Net

FDO® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. FDO® 700 IQ är en optisk syresensor för syremätning online på vattenverk, industriella och kommunala avloppsreningsverk.

OxiTop®-C/B, mäthuvuden

Mäthuvuden för biogasapplikationer. Ny och innovativ produkt till OxiTop®-serien. Den modifierade tryckgivaren tål svavelväte i biogasprover.

pH-mätare för lab

ph-mätare för Lab

pH-mätare och kombinationsinstrument för mätning på laboratoriet.

pH-sensor till IQ Sensor Net

Sensolyt® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. Sensolyt® 700 IQ mäter pH i avloppsvatten, processvatten och dricksvatten med hög noggrannhet och med minimalt underhåll. 

Portabel pH- och jonmätare

pH/ION 340i är en portabel pH- och jonmätare till både laboratoriet och för fältbruk.

Portabelt multiinstrument

Portabla kombinationsinstrument för mätning i fält.

Portabla pH-mätare

Portabla pH-mätare och kombinationsinstrument för mätning i fält.

Spektrofotometrar för Lab

PhotoLab 6100 VIS och PhotoLab 6600 UV-VIS är två robusta och lättanvända spektrofotometrar för analys av dricksvatten, avloppsvatten och processvatten på laboratoriet.

Syremätare för lab

Syremätare för lab

Syremätare och multiinstrument för mätning på laboratorier.

Syresystem IQ Sensor Net för avloppsvatten

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

Turbiditetsensor till IQ Sensor Net

VisoTurb® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. VisoTurb® 700 IQ mäter turbiditet i avloppsvatten, processvatten och dricksvatten med hög noggrannhet och med minimalt underhåll. 

Turbiditetsmätare, Portabla

Portabla turbiditetsmätare och kombinationsinstrument för mätning i fält.

Elektrokemisk syresensor till IQ Sensor Net

TriOxmatic® 700 IQ ansluts till WTW's flexibla IQ Sensor Net. TriOxmatic® 700 IQ är en elektrokemisk syresensor för mätning av syrenivåer på industriella och kommunala avloppsreningsverk. TriOxmatic® 702 IQ är en syresensor anpassad för mätning av restsyre i exempelvis ultrarena vatten.

Jonselektiv ammonium- och nitratsensor till IQ Sensor Net

Varion®Plus 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. Varion®Plus 700 IQ är en jonselektiv kombinationssensor för onlinemätning av både ammonium och nitrat på industriella och kommunala avloppsreningsverk. Varionsensorn har automatisk störjonskompensation för kalium och klorider.

Jonselektiv nitratsensor till IQ Sensor Net

NitraLyt®Plus 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. NitraLyt®Plus 700 IQ är en jonselektiv sensor för onlinemätning av nitrat på industriella och kommunala avloppsreningsverk. Nitratsensorn har automatisk störjonskompensation för klorider.

Konduktivitetsmätare för lab

Konduktivitetsmätare för lab

Konduktivitetsmätare för mätning på laboratoriet.

Konduktivitetssystem IQ Sensor Net för avloppsvatten

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

Mätsystem IQ Sensor Net - Processmätning av pH, konduktivitet…

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

Onlinemätning - IQ Sensor Net 181

Vill du byta eller förnya din analoga mätpunkt? Då erbjuder 181-systemet en extremt kostnadseffektiv lösning. Utvecklad för avloppsvatten men lika användbar i dricksvatten- och processapplikationer.

Onlinemätning med absorbansteknik till IQ Sensor Net

CarboVis®, NiCaVis® och NitraVis® är tre robusta sensorer för optisk mätning av TOC, BOD, COD, NO3, NO2, SAC och TSS i såväl kommunala reningsverk som processindustrin.

Ortofosfatmätare till IQ Sensor Net

P 700 IQ är en analysator för ortofosfat som ansluts direkt till mätsystemet IQ Sensor Net. Analysatorn är särskilt lämplig för mätningar inom avloppsvattenbehandling.

PB 25S/24

Kompakt portabel vattenprovtagare med slangpump.

pH-mätare, portabla

Portabla pH-mätare och kombinationsinstrument för mätning i fält.

pH-system IQ Sensor Net för avloppsvatten

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

Portabel slamnivå/susphaltsmätare

Robust och vattentät slamnivå/susphaltsmätare i portabelt utförande.
För användning i avloppsanläggningar, floder och sjöar m.m.

Portabla fotometrar

pHotoFlex® är en portabel fotometer med integrerad pH-mätare.

pHotoFlex® Turb är en portabel fotometer med integrerad pH- och turbiditetsmätare.

Slamnivåmätare till IQ Sensor Net

IFL 700 IQ är en robust sensor för slamnivåmätning i såväl kommunala reningsverk som processindustrin. Mättekniken baseras på ultraljudseko där den intelligenta signalbearbetningen lätt urskiljer oönskade interferenser från exempelvis fasta installationer i bassängen.

Susphaltsensor till IQ Sensor Net

ViSolid® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. ViSolid® 700 IQ mäter suspenderade partiklar och slamhalt på industriella och kommunala avloppsreningsverk.

Syremätare och restsyremätare, portabla

Portabla syremätare, restsyremätare och kombinationsinstrument för mätning i fält.

TitroLine® 6000, autotitrator

TitroLine® 6000 gör VFA/TIC-titrering till en lätt uppgift. Med innovativa funktioner för enkel användning - utan att göra avkall på noggrannheten.

Turbiditetsmätare för lab - Turb 550 IR

Turbiditetsmätare för mätning på laboratoriet.

Turbiditetsystem IQ Sensor Net för avloppsvatten

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

TopContent: BusinessAreaReference (18364)
Default.Master