M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

sera

Sedan 1945 är sera en av de ledande globala tillverkarna av dosersystem och -komponenter för vätskor. Produkterna utmärks för sin höga kvalitet, genomtänkta design och breda applikationsområde.

sera - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning

Henrik Andersson
031-33 66 925

Teknisk försäljning, Process - Södra Sverige

Jonas Larson
031-33 66 962

produkter (10 st)

TopContent: BusinessAreaReference (18384)
Default.Master