M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Röchling

Röchling - logotyp

Röchling Group står för kompetens, kvalitet och innovation inom plast. Företaget fokuserar på att både producera högkvalitativa halvfabrikat såsom bearbetade detaljer och system för industriella applikationer.

Röchling - hemsida
Kontaktpersoner

Teknisk försäljning, Mellansverige

Birgitta Lillevang
031-33 66 972
TopContent: BusinessAreaReference (13589)
Default.Master