M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

FrymaKoruma GmbH

FrymaKoruma logotyp

Vakuumprocessblandare för satsvis tillverkning av viskösa produkter. Våtmalningskvarnar som tandkolloid-, korundskive- och hålskivekvarnar samt CoBall®-Mill pärlkvarn. Homogenisatorer och vakuumavluftare.

FrymaKoruma GmbH - hemsida
Kontaktpersoner

Innesäljare/reservdelar

Lena Fredriksson
031-33 66 932

Säljchef

Peter Olofson
031-33 66 918

produkter (10 st)

TopContent: BusinessAreaReference (17018)
Default.Master