M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Packo Industry

Packo Industry är en tillverkare av CIP-anläggningar för produktionsprocesser inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Packo Inox NV är en del av Verdergruppen. Koncernen är representerad på fyra kontinenter med sina egna försäljnings- och produktionsenheter i mer än 20 länder.

Packo Industry - hemsida
Kontaktpersoner

Säljchef

Peter Olofson
031-33 66 918
TopContent: BusinessAreaReference (17018)
Default.Master