M.M: PageTemplate
PageTemplate

Utbildning högtryck

Utbildning - högtryckVi utbildar användare enligt gällande föreskrifter AFS 1994:54 samt i användandet av högtrycksutrustning. Efter avslutad utbildning erhåller deltagaren intyg som visar att denne genomgått utbildningen.

"Den som använder högtrycksutrustning skall väl känna till hälso- och olycksfallsriskerna, lämplig arbetsteknik och skötsel av utrustningen. Den som använder högtrycksutrustning med högre sprutvattentryck än 200 bar skall ha genomgått särskild utbildning och ha tillräcklig färdighet i detta arbete." (Utdrag §3)

Kontakta oss för ytterligare information:

Robert Isaksson
robert.isaksson@christianberner.com
Telefon: +46 61 13 66 516

Mats Fredholm
mats.fredholm@christianberner.com 
Telefon: +46 8 58 83 94 60

 
 

TopContent: PageFolder (11667)
Default.Master