M.M: PageTemplate
PageTemplate

Ordlista

Absolutfilter Partiklar filtreras bort med en given effektivitet som är angiven av tillverkaren. Teoretiskt är detta 100% men vanligtvis definierat som 98,67% 99% 99,9% eller 99,99% avskiljningsgrad.

Absorption Egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material

Adsorption Innebär att ett ämne fastnar på ytan av ett fast material eller en vätska.

Airpel Filtration Engelsk tillverkare av självrensande filter och filtersilar.

Betavärde Är förhållandet mellan antalet partiklar av en given storlek före och efter filtret.

Bio-Sok Produkt från BELITECH bvba som absorberar och tar bort olja och diesel från kölsvinet. Lämnar inget avfall.

Bubble point Test En vanlig metod (icke förstörande) för att jämföra filterpatroner med avseende på porositet. Används ofta som en kvalitetskontroll för säkerställa att filtret är helt.

Carlson Filtration Ltd Engelsk tillverkare av filterskikt i huvudsak mot livsmedelsindustrin.

Cintropur Filterhus och filter tillverkade av Airwatec.

Double Open End (DOE) Filterpatron med båda ändarna öppna. Kräver filterhus med knivar som tränger ner i filterpatronen för att täta.

Eaton Tillverkare av filterpåsar (GAF filter och LOEFFLER Filtration) och filterpatroner

Effektivitet Förmågan av ett filtermedia att fånga upp partiklar i ett vätskeflöde.

FilterMAG Magneter som sätts utanpå oljefilteret. FilterMAG tar bort magnetiska partiklar ur oljan ner till ca 2 mikron. Används till båtar, bilar och motorcycklar.

Filtermedia Permeabelt material som används för att separera partiklar från ett media som passerar igenom.

Filtrering Separering av partklar från en vätska eller gas.

Filtreringseffektivitet Förhållandet mellan fångade partiklar i filtret och de som passerar igenom.

Filtrox AG Tillverkare av filterskikt och filtermoduler för livsmedel och läkemedelsapplikationer.

Graver Technologies Tillverkare av filterpatroner för processvatten, energi- livsmedel-, läkemedels-, och kemiindustrin

Grotamar Bränsletillsats tillverkad av Schulke & Mayer GmbH. Grotamar stoppar mikrobiologisk tillväxt i diesel.

Hydrofil Förmågan hos en yta att vätas med vatten

Hydrofob Förmågan hos en yta att inte vätas med vatten

Migration Förmågan hos ett ämne att tränga igenom ett filtermedia

Nominell filtrering Delvis avskiljning av partiklar av en viss partikelstorlek. Varierar vanligtvis mellan 50-98% beroende på tillverkarens specifikation.

PARKER Tillverkare av bl.a. Racor bränslefilter för marina applikationer

Permeabilitet Förmågan hos filtermedia att släppa igenom vätska eller gas under ett givet tryckfall.

Single Open End (SOE) Filterpatron med en ände försluten och den andra 222 O-ringar, 226 O-ring eller annan tätning.

Startron Är ett enzymtvättmedel för diesel som sänker bränsleförbrukningen och minskar utsläppen av växthusgaser.

Turbinfilter Bränslefilter från RACOR som effektivt först separerar bort det mesta av vattnet från bränslet innan bränslet når filtret där resterande vatten och partiklar filtreras bort.

LAKOS Separatorer tillverkade av Claude Laval Corporation i USA.

TopContent: Page (12984)
Default.Master