M.M: PageTemplate
PageTemplate

UV-ljus till Göteborg Vatten

Christian Berner kommer tillsammans med Malmberg Water att leverera 14 st UV-aggregat samt en pilotanläggning till Alelyckans Vattenverk. Göteborg Vatten avser att förstärka den mikrobiologiska barriären mot parasiter som Cryptosporidium samt att komplettera befintlig barriär mot bakterier och virus.

Projektet omfattar leverans, drifttagning och service samt utbildning av personalen på Alelyckans Vattenverk. Göteborg Vatten med sina två stora vattenverk Alelyckan och Lackarebäck har kapacitet att producera 270 000 m³ dricksvatten/dygn, där vardera vattenverk ska kunna producera hela dygnsbehovet.

UV-aggregaten tillverkas främst av Xylem Wedeco som är en av världens främsta tillverkare av UV-aggregat. Aggregaten är av modell Spektron e, en ny serie kostnadseffektiva UV-aggregat.

  • Upp till 40% energibesparing
  • Mindre aggregat för högre flöden
  • Robust UV-lampa med mindre kvicksilverinnehåll och längre livslängd
  • Certifierade enligt DVGW, ÖNORM och USEPA
TopContent: PageFolder (11664)
Default.Master