'
M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Bränslefilter

Racor Bränslefilter: Filtrering och separering av vatten och föroreningar från dieselbränsle är väsentligt för att förhindra onödigt slitage och skador på insprutningssystemet, bränslepump och cylindrar och för att uppnå maximal verkningsgrad. Med ett RACOR bränslefilter får Du en effektiv filtrering av dieseln och ett bränsle fritt från vatten.

Bränsle som passerat ett RACOR filter/separator är praktiskt taget 100% fritt från vatten och fasta föroreningar. RACOR filter betyder:

  • Lägre bränsleförbrukning.
  • Mindre underhåll och driftstopp.
  • Mindre slitage på insprutnings-system och bränslepump.
  • Effektivare förbränning.
  • RACOR är det mest betrodda namnet inom motorskydd

 

RACOR bränslefilter/vattenavskiljare har en lång tradition av tillförlitlighet inom borttagning av föroreningar som attackerar diesel- och andra kolvätedrivna motorer såsom vatten, smuts, rost och damm. Oavsett vilket fabrikat eller modell av motor Du använder, oavsett tillämpningen eller driftsmiljön, finns det en RACOR-produkt som hjälper den att fungera effektivare.

Racors produkter används i diesel- och andra kolvätedrivna motorer i både mobila, industriella och marina tillämpningar. Du hittar dem i lastbilar och bussar, terrängfordon, byggnadsutrustningar, generatorer, jordbruksmaskiner samt fartyg för arbete och nöje.

 

TopContent: AlphabeticalProductList (11225)
Default.Master