M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Dispergering och homogenisering

En homogenisator är en form av höghastighetsomrörare som effektivt dispergerar/homogeniserar två olika faser med varandra.

Skjuvkrafterna som skapas med en vanlig omrörare räcker ofta inte till för att kunna slå sönder partiklarna tillräckligt för att uppnå en dispergering (finfördela partiklar i en vätska) eller homogenisering (finfördela vätskedroppar i en annan vätska).

Med den så kallade rotor/statortekniken kan man skapa de höga skjuvkrafter som krävs för att t.ex. skapa en emulsion av olja och vatten.

Vi har ett brett sortiment av olika typer av homogeniserings / dispergeringsutrustning.

Se även avsnittet Vakuumprocessblandare

TopContent: AlphabeticalProductList (11227)
Default.Master