M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Filminslagning

Filminslagningsmaskiner, - horisontella

Det finns flera typer av filminslagningsmaskiner, de kan utgå från en eller två plana filmer eller använda en förvikt film för att slå in en produkt eller förpackning. Filmen svetsas samtidigt som den kapas och den inslagna förpackningen kan därefter krympas i värmeugn för att få sin slutliga form.

 

Maskinerna kan vara semi- eller helutomatiska med intermittent framdragning eller för kontinuerlig drift och inmatning i maskinen med styrda bälten och svetsar.

Beroende på produkt och förpackningens slutliga utseende, önskad produkthastighet och filminslagningens huvudändamål talar vi i dagligtal om 2-, 3- eller 4-sidig inslagning (svetsning). (se bifogat symbolark för förklaring grafiskt).

TopContent: AlphabeticalProductList (11229)
Default.Master