M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Nivåmätare

Nivåmätning utförs för att bestämma nivå eller volym av vätska eller fast produkt i behållare, silos, tankar, bassänger, reservoarer, pumpgropar m.m. Mätning i öppna system kan ske hydrostatiskt eller beröringslöst beroende på media. I slutna system med övertryck sker mätning oftast via direktansluten differenstryckmätning.

Hydrostatisk mätning sker oftast med dränkbara eller flänsade givare. Beröringslös mätning sker oftast med ultraljuds- eller radargivare. För nivålarm eller kontaktfunktioner används olika typer av nivåvakter t.ex. kontaktelektroder, nivåvippor och stämgafflar.

TopContent: AlphabeticalProductList (11237)
Default.Master