M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Signalomvandlare

Signalomvandlare och Gränsvärdesenheter
Signalomvandlare används för att omvandla signaler från olika typer av givare till en standardiserad utsignal för anslutning till centraliserade mät-, styr- och övervakningssystem, skrivare eller indikeringsinstrument.
Gränsvärdesenheter används för larm, övervakning eller styrning av signal från ansluten mätsignal.

Signalomvandlare och gränsvärdesenheter finns i olika utföranden beroende på önskad funktion och uppgift. Passiva skiljeförstärkare, digitala konfigurerbara och programmerbara omvandlare och gränsvärdesenheter innefattar ofta integrerad nätdel för 24 VDC-matning av 2-tråds transmittrar samt möjlighet att omvandla och linjärisera insignalen i upp till 20 punkter. Vissa typer kan även erhållas med 2 eller 4 individuellt programmerbara reläutgångar.

produkter (9 st)

TopContent: AlphabeticalProductList (11242)
Default.Master