M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Slam- och susphaltsmätare

Koncentrationen av suspenderade ämnen är en mycket viktig processparameter för dagens slambehandling på moderna reningsverk. Även torrsubstans är en viktig processparameter exempelvis vid slamavvattning. Torrsubstans och susphalt kan mätas online med optiska sensorer som kombinerar mätning av spridningsljus och reflekterande ljus i det infraröda området, med en god korrelation till gravimetrisk analys.

Det finns en stor variation på olika slam i färg, partikelstorlek och struktur. Riktigt mörka slam kan vara svåra att analysera med reflekterande ljus. Då får man istället mäta slamhalten med ultraljud. Läs mer på respektive tillverkares hemsida WTW, Nishihara och Royce.

TopContent: AlphabeticalProductList (11242)
Default.Master