M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Tryck- & differenstryckmätare

Tryckmätning är en av de vanligast förekommande mätparametrarna inom alla typer av industriella och kommunala processer och mäts oftast i enheten Pa eller bar. Vanligast mäts tryck som övertryck (gauge pressure) vilket utgår från atmosfärstryck men kan även mätas som absoluttryck som utgår från absolut vakuum.

För mätning av tryck finns en bred flora av olika indikatorer och instrument beroende på hur användaren vill presentera mätresultatet.

TopContent: AlphabeticalProductList (11243)
Default.Master