M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Turbiditetsmätare

Turbiditet... vad är det?

Turbiditet är optisk karaktär eller egenskap hos en vätska vilket ofta kallas grumlighet. 

Turbiditet kan enkelt observeras av ögat men det kan vara svårare att fastställa i vilken grad/turbiditet mediet har. Turbiditet är inte färgberoende, men påverkas av partiklarnas genomsläpplighet, absorption eller reflektion av ljus.

Vatten från en sjö är ett naturligt exempel på turbiditet. I vissa fall kan vattnet upplevas som mycket klart och botten är enkel att se medans i andra fall är det så mörkt eller grumligt att man inte kan se mer än ett par decimeter. Här kan du läsa mer om Turbiditet. Christian Berner har flera leverantörer som har mätutrustning för turbiditet. Optek för industriella applikationer, WTW samt HF Scientific för kommunala eller processapplikationer samt lab.

Säkerhetsdatablad kan erhållas genom att maila till växeln: infose@christianberner.com

TopContent: AlphabeticalProductList (11243)
Default.Master