M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Amidplast, PA

Amidplast, PA, Nylon är ett starkt, segt och nötningsbeständigt plastmaterial.

Polyamid är en av de vanligaste konstruktionsplasterna och används inom de mest skiftande områden. Typiska användningsområden är bussningar, kugghjul, rullar, hjul och linskivor. Halvfabrikat kan bearbetas till färdiga detaljer med konventionella metall- och träbearbetningsmaskiner. De grundläggande kraven är högt varvtal, hög matningshastighet och skarpa verktyg. Kylning måste ibland användas. Speciell hänsyn måste tas till eventuella måttförändringar orsakade av fuktighetsupptagning och termisk längdutvidning. Kontakta oss för teknisk rådgivning!

Vi levererar halvfabrikat och färdiga detaljer.

Amidplast PA tål relativt hög temperatur och är beständig mot bensin, olja och flera andra lösningsmedel. En viss fuktighetsupptagning kan ge upphov till svällning i materialet med minskad styvhet, lägre elasticitetsmodul och dimensionsförändring som följd.

Amidplast finns i ett flertal kvaliteter

De vanligaste är PA6, PA6.6, PA4.6, PA11/12 och PA6 G. De förstnämnda är extruderade eller formsprutade och den senare är en gjutpolyamid. PA6 G är en gjutpolyamid med bättre mekaniska egenskaper än normal PA6. I PA6G kan mycket stora detaljer tillverkas, t.ex. ämnesrör för kuggringar över 2 m. i diameter. Sifferbeteckningarna hänför sig till antalet kolatomer i grundmolekylen. Amidplast förekommer ofta med olika typer av fyllmedel t.ex. glasfiber eller molybdendisulfid.

Egenskaper

  • Starkt
  • Slagtåligt
  • Nötningsbeständigt
  • Låg densitet
  • Beständigt mot oljor och lösningsmedel
TopContent: ProductGroup (28051)
Default.Master