M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Analysator för ammonium, nitrat, fosfat och nitrit


TresCon

Analysator kompletterbar med 3 moduler
Tillförlitlig analysator med hög noggrannhet och enkelt handhavande. Alla analysmoduler har automatisk kalibrering samt termostatering av prov, standardlösning och reagens. Automatisk rengöring säkerställer mätningen. Påkostad bussteknik för kommunikation mellan modul och display garanterar inte bara mätsäkerheten utan förenklar också komplettering av nya analysmoduler.

Kontinuerlig mätning av alla parametrar
All mätning sker kontinuerligt med bara några minuters fördröjning. Analys av ammonium sker med jonselektiv elektrod, nitrat och fosfat analyseras fotometriskt. Tillsammans med WTW´s filter PurCon erhålls ett system med lågt underhåll och låga driftkostnader.

  • Svensk manual
  • Automatisk kalibrering
  • Automatisk rengöring
  • Termostatering av prov
  • Enkel att komplettera med nya moduler
TopContent: ProductGroup (8869)
Default.Master