M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Elektrokemisk syresensor till IQ Sensor Net

TriOxmatic® 700 IQ

Dessa elektrokemiska syresensorer har en väl beprövad mätteknik utan drift från nollpunkt och med hög mätnoggrannhet både i höga och låga mätområden. Sensorerna har en inbyggd sensorkontroll där brist på elektrolyt eller eventuella skador på membran ger ett larm till transmittern.

Elektroderna kan rengöras automatiskt med hjälp av tryckluft (option). Allt kontrolleras och sköts automatiskt från instrumentet. Enkelt att kalibrera och minimalt underhåll ger mycket bra ekonomi.

  • Elektrokemisk syremätning online
  • Svensk menytext
  • Svensk manual
  • Enkel att programmera och kalibrera
  • Upp till 4 eller 20 sensorer per system
  • Automatisk rengöring med tryckluft (option)
TopContent: ProductGroup (8869)
Default.Master