M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Konduktivitetsensor till IQ Sensor Net


TetraCon® 700 IQ

Konduktivitetsensorn använder sig av 4-elektrodprincip vilket ger ett stort mätområde med hög noggrannhet. Montering sker antingen i bassäng eller i ränna alternativt på rör med slussarmatur.

Elektroden kan rengöras automatiskt med hjälp av tryckluft (option). Allt kontrolleras och sköts automatiskt från instrumentet. Enkelt att kalibrera och minimalt underhåll ger mycket bra ekonomi.

  • Konduktivitetsmätning online med 4-elektrodprincip
  • Svensk menytext
  • Enkel att programmera och kalibrera
  • Upp till 4 eller 20 sensorer per system
  • Automatisk rengöring med tryckluft (option)
TopContent: ProductGroup (8869)
Default.Master