M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Optisk syresensor till IQ Sensor Net

FDO® 700 IQ

Syresensorn kräver mycket lite underhåll och har ett fabrikskalibrerat membran vilket gör den helt kalibreringsfri. Mätningen sker direkt i ränna eller i bassäng.

Elektroden kan rengöras automatiskt med hjälp av tryckluft (option). Allt kontrolleras och sköts automatiskt från instrumentet. Enkelt att kalibrera och minimalt underhåll ger mycket bra ekonomi. 

  • Optisk syremätning online
  • Svensk menytext
  • Enkel att programmera och kalibrera
  • Upp till 4 eller 20 sensorer per system
  • Automatisk rengöring med tryckluft (option)
TopContent: ProductGroup (8869)
Default.Master