M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Slamnivåmätare till IQ Sensor Net

IFL 700 IQ

IFL 700 IQ är en robust sensor för slamnivåmätning i såväl kommunala reningsverk som processindustrin. Mättekniken baseras på ultraljudseko där den intelligenta signalbearbetningen lätt urskiljer oönskade interferenser från exempelvis fasta installationer i bassängen.

  • Sensorn ingår i mätsystemet IQ Sensor Net och kan enkelt kombineras med övriga sensorer via mätmodul MIC/TC 2020 XT.
  • Sensorn kan levereras med automatiskt rengöringssystem för minimalt underhåll och störningsfri mätning.

Fördelar:

  • Enkel installation - ange bassäng och installationsdjup och det är klart för mätning
  • Visning av nivå och/eller slamprofil
  • Ingen interferens av flytande slam eller fasta installationer
  • Minimalt underhåll - kalibreringsfri och automatisk rengöring
TopContent: ProductGroup (8869)
Default.Master