M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

NFL/1-2 – Fyllnings- och förslutningsmaskin för engångs sprutor, vialer och ampuller, i kassetter

NFL/1-2 är en kombination av fyllnings- och förslutningsutrustning för behandling av engångssprutor, ampuller och patroner. Sprutorna, ampullerna och patronerna levereras färdiga (ready-to-use), som redan är steriliserade och redo att behandlas. Därför krävs ingen tvättning, sterilisering eller speciell transport.

Designen har gjorts för användning i sterila områden, i enlighet med cGMP och US FDA regler, och i speciell överensstämmelse med kraven i läkemedels- och bioteknikindustrin.

    - Manuell eller automatisk placering av förpackning, beroende på maskinens modell.
    - Dosering genom ventillös roterande kolvpumpar eller peristaltiska pumpar.
    - Automatisk inmatning och positionering av gummipropp eller annan förslutning.

Produktionshastighet: upp till 5 200 enheter per timme.

Påfyllningsstationen kan utrustas med peristaltiska pumpar för flytande produkter, ventillösa roterande kolvar för halvfasta eller pulverdoser.

Vid CIP / SIP är det inte nödvändigt att ta bort produktberörda delar för rengöring eller sterilisering.

Alla produktionsparametrar kan sparas i PLC genom olika recept. Parametrarna är:

 •     Doseringsvolym.
 •     Programmerbar fyllningshastighet.
 •     Inläggsdjup av gummiproppar etc.
 •     Justering av inmatade komponenter.


Dessa parametrar regleras automatiskt och associeras med varje format på sprutan, ampullen eller patronen. Recepten kan laddas från HMI och kan återställas automatiskt för ett valt format.

Nya recept kan enkelt skapas och redigeras.

Övergången till ett annat format utförs snabbt, enkelt och utan verktyg genom att byta ut kompletta uppsättningar av formatdelar.

För att arbeta i sterila eller renrumsbetingelser, erbjuder DARA Pharma olika lösningar, såsom LAF, RAB, eller isolatorer.

Med hjälp av ett isolator- eller RAB-system förbättras de sterila förhållandena och ger ett bättre skydd för produkten och i slutändan användaren som får en produkt som följer alla högt uppsatta krav på sterilitet etc.

Extrautrustning:

 •     Vakuumassisterad påfyllning för att förhindra kvarvarande luft i luer-kanalen.
 •     Vakuumassisterad förslutning.
 •     Gasspolning under fyllning och / eller positionering av förslutare/proppar.
 •     Doseringssystem för CIP / SIP-förhållanden.
 •     Datalogging för att exportera produktionsdata i enlighet med FDA 21CFR del 11.
 •     Laminarflödesenhet.
 •     RAB / Isolator.
 •     IQ / OQ-valideringspaket.
TopContent: ProductGroup (44826)
Default.Master