M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

SX-210-Lyo– Kompakt monoblockmaskin för automatisk inmatning, fyllning och proppning av vialer

SX-210-Lyo är en kompakt fyllningsmaskin för automatisk hantering av vialer och flaskor i glas, plast eller metall, för flytande, halvfasta och pulverprodukter i sterila utrymmen eller renrum.

Produktionshastighet: upp till 6000 enheter per timme.

Designen har anpassats för användning i sterila områden, i enlighet med cGMP och US FDA regler, och i speciell överensstämmelse med kraven i läkemedelsindustrin.

Fyllningsstationen kan vara utrustad med en peristaltisk pump, valfri roterande kolvpump eller pulverdoserare.

Alla produktionsparametrar kan sparas i PLC genom olika recept. Parametrarna är:

  • Doseringsvolym
  • Programmerbar fyllningshastighet
  • Justering av de automatiska in- och utmatare

Nya recept kan enkelt skapas och redigeras.

Doseringsvolymer från 0,1 upp till 250 ml.

Plocka- och placerastationen placerar gummiproppen på flaskan helt eller delvis, beroende på applikation (injektionsgummipropp eller lyofiliserade gummipropp).

Gummiproppar hanteras av vakuum.

Inmatning av varje typ av gummiproppar görs automatiskt genom vibratormatare, gjorda av AISI-316L rostfritt stål.

Övergången till ett annat format utförs enkelt, snabbt och utan verktyg genom att utbyta kompletta uppsättningar av formatdelar. Justeringarna till behållarnas olika höjder görs via digitala positioneringsmätare.

Denna utrustning är lämplig för kliniska prövningar eller där kraven är medelhögproduktionskapacitet.

För att arbeta i sterila eller renrumsbetingelser, erbjuder DARA Pharma olika lösningar, såsom LAF, RAB, eller isolatorer.

Med hjälp av ett isolator- eller RAB-system förbättras de sterila förhållandena och ger ett bättre skydd för produkten och för användaren.

Valfri utrustning:

Gravimetriskt doseringssystem
Gasspolning före, under eller efter påfyllningsprocessen
Automatisk avvisning av defekta flaskor
Datalogging för att exportera produktionsdata
Laminarflödesenhet / RAB / Isolator
IQ / OQ-valideringspaket

TopContent: ProductGroup (44826)
Default.Master