M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Blandningsdysor (Körting)

Körtings blandningsdysor för vätskor skapar omrörning för kontinuerliga eller icke kontinuerliga blandningsuppgifter. De kan användas för att helt ersätta mekaniska omrörare och i många fall ger de bättre blandningsresultat. Deras största fördelar är:

  • Låga investeringskostnader
  • Lite slitage - driftsäker - inga rörliga element
  • Inga tätningsproblem - ingen genomgående blandningsaxel i vätskan
  • Flexibilitet - enkel och individuell installation av blandningsdysor tillåter olika tankgeometrier utan att påverka blandningsresultatet
TopContent: ProductGroup (9554)
Default.Master