M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Omrörare - typ FG

Användningsområde:

Kan användas både i öppna eller slutna trycklösa behållare och med en omröraraxeltätning i tryck- eller vakuumbehållare. De är särskilt lämpliga för skonsam omrörning vid ca 40-90 rpm beroende på processen. Omröraraxelns tätning är vald för att passa processkraven.

Drivning:

Finns med mantelkylda trefasmotorer som överensstämmer med IEC-standard eller med polomkopplingsbar eller explosionsäkra motorer som uppfyller ATEX-kod 94/9/EG antändningsskydd e (T3) eller d (T4).

Växellåda:

Den första oljefyllningen för den spiralformade växellådan med hålaxel och monteringsläge H5 varar i cirka 10.000 driftstimmar.

Omröraraxel:

Materialet i omröraraxeln väljs utifrån processen, till exempel St 37-2, 1.4571 (V4A), belagd med hårt och mjukt gummi eller något annat material. Omröraraxeln är monterad i motorns hålaxel med skruvförband. Låsytor garanterar en exakt passform.

Omrörarverktyg:

FG-serien är som standard utrustad med pitch-blade omrörarverktyg som är gjorda av samma material som omröraraxeln. Monteringen är fäst vid axeln med kraftskruvar eller en kil.

TopContent: ProductGroup (9554)
Default.Master