M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Statisk mixer

Processanpassade statiska blandare/mixrar

En statisk mixer används i rör för att blanda medier till en homogen blandning. Den omvandlar mediets flödesenergi till omblandningsenergi utan några rörliga delar. En vanlig applikation är omblandning efter injektion av tillsatsämne till ett flöde. Vi har en rad olika statiska blandare i olika material för att ta fram rätt modell till din applikation avseende material, tryck, flöde och viskositet. De levereras som kompletta inline-mixrar med injektionsanslutning, mixerhus/rör och mixerelement eller endast mixerelement för installation i kundens rörsystem.

Användningsområden:

  • Mixa blandbara vätskor, t.ex. blanda vatten och alkali
  • Mixa icke blandbara vätskor, t.ex. blanda vatten och olja
  • Mixa vätska och gas, t.ex. vatten och CO2
  • Mixa gas och gas, t.ex. rökgas och ammoniak

Fördelar:

  • Inga rörliga delar med hållbar och underhållsfri teknik
  • Låg energiförbrukning
  • Förutsägbar homogenisering
  • Låg investering och snabb avkastning (ROI)
  • Uppskalningsbar process

 

TopContent: ProductGroup (9554)
Default.Master