M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Brännare Optimix

Optimix, KFS

Avancerad brännarteknik för mesaugnar med flexibla brännare för alla sorters bränsle; fasta pulvermaterial, flytande och gasformiga. Våra brännare är anpassade för varje ugn och kan individuellt justeras för optimal blandning av bränsle och luft, kontrollerad flamma och minimerade utsläpp. Vi gör avancerade datasimuleringar för att anpassa och optimera varje brännare för bästa installation och prestanda. De olika bränsleslagen kan fritt blandas eller användas var för sig.

Vid förbränning av pulver, tex lignin eller sågspån, kan en pulverinjektor dosera och transportera pulvret direkt till brännaren på avstånd upp till 150 meter. Pulverinjektorn placeras direkt under en silo och doserar kontinuerligt rätt mängd. En massflödesmätare kontrollerar löpande pulverflödet. Se mer om pulverinjektor från Clyde

TopContent: ProductGroup (27129)
Default.Master